KONTAKT

Du kan sende mail her via vor kontaktformular.

Husk: Skriv ikke dit fulde cpr.nr. - KUN fødselsdato (dd.mm.åå)


 
 
 
 
 
 

 

I tilfælde af akut behov for tandlæge

- uden for vor åbningstid:

Om Dagen

Søg hjælp hos:

*Den offentlige Tandlægevagt:

Carlsbergvej 13, 3400 Hillerød

Tlf. 70 25 00 41

Mandag - Fredag kl. 18.00-19.00

Lørdag - Søndag kl. 9.00 - 10.00 og 

                               kl. 18.00 - 19.00

* OBS! Hos Den Offentlige Tandlægevagt, pålægges ekstra gebyr pga. udenfor normal arb.tid.


Eller hos:

 Den private Tandlægevagt:

Dentalklinikken

Slotsgade 25, 3400 Hillerød

Tlf. 70 22 35 30

https://www.dentalklinikken.dk/hilleroed/

Mandag - Fredag: Kl. 8.00 - 10.00

Mandag - Torsdag: også kl. 16.-18.00

Lørdag fra kl. 9.00 (Telefon kl. 8.00)

Søn.- og helligdage

fra kl. 11.00 (Tlf. fra kl. 9.00)

* Medbring sygesikringskort. Der skal betales efter endt behandling. 


Om Aftenen / Natten

I tilfælde af:

- alvorlig og akut behandlingskrævende tandskade eller efterblødning efter tandudtrækning og operation

Søg hjælp hos

Tandskadevagten

(Ring til akuttelefonen 1813)